...

چند روزه بدجوری خمارم....باز اعصابه هیچ کسی رو ندارم حتی حوصله خودمم ندارم چه برسه به دیگران اینقدر حرف واسه گفتن دارم که نمی دونم چی بگم نمی تونم این همه افکار که هر لحظه گیج ترم می کنه رو درک کنم...نه سکوت نمیکنم این بار دوست دارم جیغ بزنم..اینقدر جیغ بزنم و فریاد بکشم تا دیگه از گلوم صدایی بیرون نیاد دیگه از این همه لج بازی دنیا خسته شدم من هر جور که دلم بخواد با دلم تا می کنم حرفای دیگرانم اصلا برام مهم نیست..

|۱۳۸٩/۱٢/٢| ٧:۳٧ ‎ب.ظ| نظرات ()