پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

خاطره

با گریه های یکریز یکریز... مثل ثانیه های گریز با روز های ریخته درپای باد با هفته های رفته با فصل های سوخته با سالهای سخت رفتم ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 20 بازدید
هی رفیق...یادته بهم گفتی مواظب باشم دنیا منو زیاد نچرخونه چون زیادی پیچ می خورم تو این دنیا وآدماش...اره رفیق ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید
خیلی وقت بودکه دلم هوای این روزهاروداشت...هوای دلتنگی...هوای قطرات بارون وکه دوباره صورتمو نوازش کنه...دلم خیلی تنگ شده بود.هفت.هشت ماه میشه ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 20 بازدید