پست های ارسال شده در مهر سال 1389

درد واره...

دردهای من جامه نیستند تا ز تن در اورم "چامه وچکامه"نیستند تا به "رشته سخن "در اورم نعره نیستند تا ز"نای جان"براورم دردهای من نگفتنی دردهای من ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 29 بازدید