پست های ارسال شده در آدر سال 1389

هی رفیق...هی زندگی...خیلی دلم واسه حادثه ها تنگ شده...دلم واسه با تو بودن...واسه تو خوندن ... هی رفیق...بگذار بگذریم...بگذار بگذریم از ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 24 بازدید