پست های ارسال شده در بهمن سال 1389

فردا ها...دیگر مهم نیست ...نبوده پس انتظار نبودن هایم را نمیکشم به دنبال چیزی نیستم که شاید هیچ وقت نیاید دردهای امروزم برایم کافیست... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 25 بازدید