پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

چند روزه بدجوری خمارم....باز اعصابه هیچ کسی رو ندارم حتی حوصله خودمم ندارم چه برسه به دیگران اینقدر حرف واسه ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 23 بازدید