پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

شبها که تنهائیم با احساسمان نابود می کنیم تمامی هستی را و می نشینیم به نظاره این خرابه های خاموش وفراموش می کنیم ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 18 بازدید
...از این سرفه هایی که تموم نمی شن این نفسهای خون گرفته که حرفی واسه گفتن ندارن حرفی واسه آدمایی که ادعای ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 21 بازدید