پست های ارسال شده در آبان سال 1390

حباب های گریزان ذهنم سایه های وحشی سکوت را میدرند تا بگذرند از تمام تباهی ها و برای ادامه ی بی دلیل دانایی لولاهای ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 25 بازدید