پست های ارسال شده در بهمن سال 1391

مکث میکنم  میان اضطراب زندگی  که کم میکند تو را از ثانیه هایی که گم شده اند و تو آنگاه خواهی دانست جای چیزی در ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 55 بازدید