پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

از چیزی ناراحتم که نمی دانم چیست! از کسی ناراحتم که نمی دانم کیست! شاید از خودم شاید از تو شاید از ما شاید از ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 51 بازدید