...از این سرفه هایی که تموم نمی شن این نفسهای خون گرفته که حرفی واسه گفتن ندارن حرفی واسه آدمایی که ادعای ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 21 بازدید
چند روزه بدجوری خمارم....باز اعصابه هیچ کسی رو ندارم حتی حوصله خودمم ندارم چه برسه به دیگران اینقدر حرف واسه ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 23 بازدید
فردا ها...دیگر مهم نیست ...نبوده پس انتظار نبودن هایم را نمیکشم به دنبال چیزی نیستم که شاید هیچ وقت نیاید دردهای امروزم برایم کافیست... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 25 بازدید
هی رفیق...هی زندگی...خیلی دلم واسه حادثه ها تنگ شده...دلم واسه با تو بودن...واسه تو خوندن ... هی رفیق...بگذار بگذریم...بگذار بگذریم از ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 24 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
2 پست