درد واره...

دردهای من جامه نیستند تا ز تن در اورم "چامه وچکامه"نیستند تا به "رشته سخن "در اورم نعره نیستند تا ز"نای جان"براورم دردهای من نگفتنی دردهای من ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 29 بازدید

خاطره

با گریه های یکریز یکریز... مثل ثانیه های گریز با روز های ریخته درپای باد با هفته های رفته با فصل های سوخته با سالهای سخت رفتم ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 20 بازدید
هی رفیق...یادته بهم گفتی مواظب باشم دنیا منو زیاد نچرخونه چون زیادی پیچ می خورم تو این دنیا وآدماش...اره رفیق ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید
خیلی وقت بودکه دلم هوای این روزهاروداشت...هوای دلتنگی...هوای قطرات بارون وکه دوباره صورتمو نوازش کنه...دلم خیلی تنگ شده بود.هفت.هشت ماه میشه ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 20 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
2 پست